Bewoners Commissie Portaal – Het Duifje stopt

De drie leden van onze bewonerscommissie beëindigen ieder hun werk. De redenen zijn verschillend. Frits Kroes heeft meer dan 10 jaar deel uitgemaakt van deze commissie en heeft aangegeven te willen stoppen. Monique Berghege liep al langer met die gedachte rond, maar vond het belangrijk om het renovatieprojectproject nog af te ronden.

Zelf gaan we augustus/september de wijk verlaten om een hernieuwde start te maken in onze nieuwe seniorenwoning in Velp. De commissie heeft haar vertrek op 20 februari jl besproken in ons 3-maandelijks overleg met de medewerkers van Portaal. Inmiddels maakte Ineke Siepermann al deel uit van de bewonerscommissie, maar in haar eentje kan niet gesproken worden van zo’n commissie.

Volgens de regels moet er sprake zijn van minimaal 3 leden. Mogelijk dat er huurders zijn in ons complex die graag ons werk willen voortzetten. Dus voelt u zich betrokken bij de wijk en wilt u de belangen van de huurders van Portaal  blijven behartigen neem dan contact op met onze Adviseur Leefomgeving mevrouw Agnes van der Biezen via haar e-mailadres agnes.v.d.biezen@portaal.nl

Zowel Frits, Monique als ikzelf hebben ons werk met heel veel plezier al die jaren gedaan. We kijken in ieder geval wel met een beetje trots terug op datgene wat we in de afgelopen jaren hebben kunnen realiseren. Het ga jullie allemaal goed.

Taco Gerritsen, voorzitter.

Laatste nieuwsbrief
Agenda
Verslag laatste vergadering
copyright Bewonerscommissie Het Duifje & Propaganda Media 2020