Berichten

Houd ‘t Duifje schoon zaterdag 11 maart

NL Doet Houd 't Duifje schoon

Omgekeerd inzamelen

Omgekeerd inzamelen

 In Arnhem wordt een nieuw systeem voor de inzameling van huishoudelijk afval ingevoerd.

 Het nieuwe systeem met de naam Omgekeerd Inzamelen start dit najaar ook in onze buurt. 

Er zijn vele zienswijzen ingediend en de bestudering en beantwoording van de zienswijzen heeft helaas meer tijd gevergd dan verwacht.

Afgelopen maandag hebben de projectleider Omgekeerd inzamelen en de wijkbeheergroep een overleg  gehad.

Samen zijn zij tot de volgende keuzes gekomen:

  • de concept-locaties aan de Hofsingel met de nummers 36, 38 en 39 blijven gehandhaafd;
  • de concept-locatie aan de Hofsingel met nummer 37 wordt verplaatst naar het begin van de Adelstraat;
  • de nieuwe ondergrondse containers voor OPK (oud-papier en karton) en PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankkartons) worden niet op het Loplein geplaatst, maar bij de reeds bestaande ondergrondse container voor restafval in de Adelstraat;
  • op het Loplein wordt uitsluitend één ondergrondse container voor restafval geplaatst (in het samen gekozen parkeervak);
  • nog onderzocht wordt of een ondergrondse container voor glas kan worden gerealiseerd bij de overige containers in de Adelstraat.

De containers restafval zijn voorzien van klepjes voor zwerfvuil.

Er is momenteel een discussie gaande met de betreffende wethouder omtrent de huidige regeling grofvuil. (eerst 35 euro betalen; daarna ophalen) Men wil ook met bewoners in gesprek voor andere opties; bijv. toch weer 4 x per jaar ophalen.

Datzelfde geldt ook voor GFT-afval voor flatbewoners.

De huidige SITA/SUEZ afvalpassen ( 6 x per jaar wegbrengen) blijft gehandhaafd.

Wel worden deze passen t.z.t. centraal geactiveerd om het restafval kosteloos te dumpen in de restafval grondcontainers.

Het  hele project wordt begeleid door afvalcoaches; 4 daarvan krijgen bepaalde bevoegdheden.

In de komende tijd zal de gemeente Arnhem hierover nog communiceren met alle bewoners.