Houd ‘t Duifje schoon zaterdag 11 maart

NL Doet Houd 't Duifje schoon

Omgekeerd inzamelen

Omgekeerd inzamelen

 In Arnhem wordt een nieuw systeem voor de inzameling van huishoudelijk afval ingevoerd.

 Het nieuwe systeem met de naam Omgekeerd Inzamelen start dit najaar ook in onze buurt. 

Er zijn vele zienswijzen ingediend en de bestudering en beantwoording van de zienswijzen heeft helaas meer tijd gevergd dan verwacht.

Afgelopen maandag hebben de projectleider Omgekeerd inzamelen en de wijkbeheergroep een overleg  gehad.

Samen zijn zij tot de volgende keuzes gekomen:

  • de concept-locaties aan de Hofsingel met de nummers 36, 38 en 39 blijven gehandhaafd;
  • de concept-locatie aan de Hofsingel met nummer 37 wordt verplaatst naar het begin van de Adelstraat;
  • de nieuwe ondergrondse containers voor OPK (oud-papier en karton) en PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankkartons) worden niet op het Loplein geplaatst, maar bij de reeds bestaande ondergrondse container voor restafval in de Adelstraat;
  • op het Loplein wordt uitsluitend één ondergrondse container voor restafval geplaatst (in het samen gekozen parkeervak);
  • nog onderzocht wordt of een ondergrondse container voor glas kan worden gerealiseerd bij de overige containers in de Adelstraat.

De containers restafval zijn voorzien van klepjes voor zwerfvuil.

Er is momenteel een discussie gaande met de betreffende wethouder omtrent de huidige regeling grofvuil. (eerst 35 euro betalen; daarna ophalen) Men wil ook met bewoners in gesprek voor andere opties; bijv. toch weer 4 x per jaar ophalen.

Datzelfde geldt ook voor GFT-afval voor flatbewoners.

De huidige SITA/SUEZ afvalpassen ( 6 x per jaar wegbrengen) blijft gehandhaafd.

Wel worden deze passen t.z.t. centraal geactiveerd om het restafval kosteloos te dumpen in de restafval grondcontainers.

Het  hele project wordt begeleid door afvalcoaches; 4 daarvan krijgen bepaalde bevoegdheden.

In de komende tijd zal de gemeente Arnhem hierover nog communiceren met alle bewoners.

Nieuwsbrief 23

Beste bewoners hierbij de Nieuwsbrief nr. 23 met deze keer o.a. aandacht voor: grofvuil en tuinafval, de leefbaarheid in de wijk, sloten op garagedeuren, verkeersborden en de wijkschouw.

logo nieuwsbrief

Nieuwsbrief 23

Grofvuil en tuinafval

Voor het ophalen van grofvuil en tuinafval belt u met SEUZ ( voorheen SITA ). Het ophalen van 1 m3 grofvuil kost  € 36,00.
Wanneer U in het  bezit bent van een Gelrepas , mag U 2 keer per jaar 1 m3 gratis laten ophalen. Wat veel mensen niet weten is dat het ophalen van snoeiafval nog steeds gratis is! Dit dient dan netjes aangeboden te worden in samengebonden bundels.

Voor meer informatie kunt U met  SEUZ bellen : 0900-8444
Voor het ophalen van afgedankte en defecte elektrische apparaten kunt U een afspraak maken bij 2SWITCH : 0900-0205

Zij halen deze apparaten gratis bij U op!Oud ijzer kunt U b.v. laten ophalen door : Oud ijzer Arnhem  A. verpoort
Tel.: 0629151883 / 026-7510697    www.oud-ijzer-arnhem.
Uw oud ijzer wordt na het maken van een afspraak gratis opgehaald.

 

45 JAAR WIJK EN WIJKVERENIGING

Op zaterdag 4 juni a.s. zullen de Wijkvereniging ’t Duifje – Immerloo II en Wijkbeheergroep ‘t Duifje samen het feest vieren dat de wijk. 45 jaar bestaat. Dit evenement vindt plaats op het grasveld achter de bushalte. De officiёle start hiervan is om 12.45 uur.

Om 13.00 uur vindt er een voorstelling plaats van een clown (45.min). Daarnaast kunnen de kinderen zich laten schminken, zijn er allerlei spelletjes en zal o.a. ook ijsman Salvatore aanwezig zijn voor een lekker Italiaans ijsje.
Voor de kleintjes is er de Sunflower Ranch, een weitjes om allerlei kleine dieren te aaien; voor de wat grote kinderen is er een spectaculaire attractie . Ook zullen er allerlei (informatieve) kraampjes te vinden zijn.
Het feest duurt tot ongeveer 16.30 uur.

In de komende periode zullen alle wijkbewoners via een flyer verder geïnformeerd worden.
Nu maar hopen dat ook het weer mee wil werken.